Privacyverklaring Atelier 500

Atelier 500 respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken en te gebruiken. In deze privacy verklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Dit doen we volgens de normen van de AVG (algemene verordering gegevensbescherming). Daarnaast kun je lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@atelier500.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Atelier 500 kan de persoonsgegevens die je verstrekt verwerken in haar administratie als je gebruik maakt van haar diensten of producten.
Onder diensten of producten verstaan wij:

  • deelname aan cursussen, workshops, en educatieactiviteiten.
  • Aanschaf van een kunstwerk of het verlenen van een opdracht.
  • Aanmelden voor een nieuwsbrief of gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (of een gedeelte daarvan):

  • Jouw voor- en achternaam.
  • telefoonnummer.
  • e-mailadres.
  • IP-adres.
  • adresgegevens (alleen bij deelname aan cursussen/ workshops/ aankoop producten).
  • leeftijd, indien dit van belang is voor de samenstelling van een groep.

Waarom Atelier 500 persoonsgegevens nodig heeft

Atelier 500 verwerkt jouw persoonsgegevens om via e-mail of telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt.
Of voor het versturen van de nieuwsbrief via ons mailingsysteem.

Bewaren van gegevens en delen

Atelier 500 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende doel enverstrekt jouw persoonsgegevens nooit aan derden zonder dat je hiervoor nadrukkelijk toestemming gegeven hebt. In een uitzonderlijk geval kan het zijn dat Atelier 500 verplicht is gegevens te verstrekken aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting. In dat geval wordt je hiervan op de hoogte gesteld.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Atelier 500 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Via IP-adressen communiceren smartphones, computers, tablets en andere apparaten met elkaar. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij streven naar het anoniem verwerken van deze gegevens. Atelier 500 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atelier 500 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. ??? (geen idee welke cookies) Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. De cookies die via de website van Atelier 500 worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Atelier 500 gebruikt cookies voor technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan de website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@atelier500.nl. Atelier 500 zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op je verzoek reageren.
Ben je het niet eens met de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, laat het ons weten dan kunnen wij dit veranderen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigen privacy statement:

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Beveiligen

Atelier 500 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Atelier 500 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@atelier500.nl

Atelier 500 bereiken:

via e-mail: info@atelier500.nl

Atelier 500 is een eenmansbedrijf van:

Harriet Raaymakers
Adres: Bosven 500
Postcode en woonplaats: 5464 NG Veghel
Telefoon nummer: 0413-363387/ 06-36091130
Kamer van Koophandel nummer: 17244835