Algemene voorwaarden Atelier 500.

  • U bent ingeschreven indien u zich mondeling of schriftelijk aanmeldt voor een workshop of cursus. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging van Atelier 500 via mail waarbij uw plek verzekerd is en u tevens de verplichting aangaat tot betaling van de workshop of cursus. Betaling graag op de wijze die beschreven staat in de bevestiging.
  • Annulering van een workshop of cursus is mogelijk tot 1 maand vóór aanvang van de workshop/cursus onder aftrek van 15,- administratiekosten. Ná deze termijn bent u het volledige bedrag verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
    Indien een cursus begonnen is en u niet komt of de cursus voortijdig afbreekt heeft u geen recht op teruggave van het betaalde cursusbedrag.
  • Per cursus van minimaal 10 lessen mag je 1x inhalen.
  • Heeft u een groepsworkshop voor een bepaald aantal personen afgesproken, dan wordt het afgesproken aantal in rekening gebracht, ook als er uiteindelijk minder personen komen opdagen.
  • Atelier 500 doet er alles aan om een cursus/ workshop door te laten gaan. Indien een workshop of cursus toch onverhoopt geen doorgang kan vinden door ziekte of anderszins, dan wordt reeds betaald geld teruggestort of kan er desgewenst een andere datum gekozen worden. Bij overmacht door omstandigheden waar Atelier 500 geen invloed op heeft, kan hier van afgeweken worden.
  • Foto’s die wij maken tijdens cursussen en workshops kunnen gebruikt worden voor social media, website e.d. ten behoeve van Atelier 500. Wilt u dit niet, geeft u dit dan duidelijk aan of stuur een mail.
  • Deelname aan activiteiten van Atelier 500 zijn voor eigen risico, Atelier 500 is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of voor beschadiging/vermissing van eigendommen van de deelnemer.